Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Αρχική Σελίδα | Το πρόγραμμα | Νομοθεσία | Οικονομικά Στοιχεία Περιβαλλοντική Διάσταση Κοινωνική Διάσταση Τα Νέα Επικοινωνία Μηνύματα Διάλογος με ΟΤΑ & Επιχειρήσεις Ενημέρωση Έργα Υποπρογράμματα Newsletter
 
Υποπρογράμματα  
Δυτικής Ελλάδας - ΑΧΑΙΑΣ
 
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 3 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ? Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΛΙΑΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΄΄Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.΄΄
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ - ΑΚΡΑΤΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΑΝΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγείρας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΩΔΕΙΟ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΜΥΡΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ,ΤΕΜΕΝΗΣ, ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αιγίου
Υποπρόγραμμα 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Τ.Δ ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΛΥΚΙΑΝΙΚΩΝ, ΣΟΛΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΘΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΟΛΟΥ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΝΩΝΑΚΡΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΠΠΕ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Β’ ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΣΗ ΕΩΣ ΧΩΡΙΟ
21/12/2009 Δ. Ακράτας
Υποπρόγραμμα 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΩΝ ΔΔ ΨΩΦΙΔΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 3 ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ.Δ ΨΩΦΙΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΨΩΦΙΔΟΣ (ΟΙΚ. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΛΟΡΟΥΓΑ Δ.Δ. ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΟΙΝΟΧΡΩΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 3 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 4*4
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 4*4 ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 ΤΟΝΩΝ
21/12/2009 Δ. Αροανίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ Δ. Δ ΨΩΦΙΔΟΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΨΩΦΙΔΑ) Δ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΔΥΟ (2) ΟΡΟΦΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ - ΄Β ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ/ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΡΑΧΝΑΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΄Β ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Βραχναιίκων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Α΄ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ, Ν. ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Διακοπτού
Υποπρόγραμμα 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 3 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΦΟΡΑΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ)
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 72 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΜΟΣΤΟ - ΝΙΦΟΡΕΙΚΑ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ (ΔΔ ΑΛΙΣΣΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ)
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ- Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ)
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΔ ΔΗΜΩΝ ΔΥΜΗΣ - ΜΟΒΡΗΣ - ΛΑΡΙΣΣΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΔΥΜΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΜΗΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΙΡΡΙΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΜΗΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΜΗΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΜΗΣ
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ)
21/12/2009 Δ. Δύμης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ)
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ (Β ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΑΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΔ ΖΗΡΙΑΣ, 1Η ΣΣ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΖΗΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΡΚΟΥΝΑ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΟΔΟ, ΣΤΟ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ, ΣΤΟ ΔΑΜΚΙΝΙ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΙΝΕΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ Α΄ ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Ερινεού
Υποπρόγραμμα 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΡΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΙΛΙΒΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΣΙΚΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ 4Χ4
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΕΥΣΗ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Α&Κ ΛΟΥΣΟΙ, ΣΙΓΟΥΝΙ, ΚΕΡΠΙΝΗ)
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ? ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΤΕΖΗΣ (Α ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Καλαβρύτων
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΚΑΙ Κ ΒΛΑΣΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ"
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΔ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ - ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΔ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΓΡΑΣΤΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΑ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ)
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΧΗΣ ΔΔ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
21/12/2009 Δ. Κλειτορίας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΛΑΠΠΑ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΟΥ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ, ΛΑΠΠΑ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΟΥ
21/12/2009 Δ. Λαρίσου
Υποπρόγραμμα 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΣΕΙΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΟΥΚΑ ΔΔ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ Β) ΣΤΟ ΔΔ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΟΒΡΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΥΑΚΙΑ ) ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΥΩΝ ΟΒΡΥΑΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ Β' ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ Γ΄ ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΓΠΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Δ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΡΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Δ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ Β ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ
21/12/2009 Δ. Μεσσάτιδος
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΔΔ ΜΥΡΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΒΡΗΣ (Β ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΒΡΗΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΒΡΗΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΒΡΗΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΒΡΗΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Μόβρης
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΟΥ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΔ ΔΑΦΝΗΣ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΛΛΩΤΡΙΩΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΤΑΝΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΠΑΟΥ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΟΥ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΔ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΟΥ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΔ ΝΑΣΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΣ ΤΔ ΝΑΣΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΗ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ
21/12/2009 Δ. Παΐων
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ ΠΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΩΝ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΡΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΤΟ ΔΔ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε΄ΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑ 3
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Παραλίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΡΟΙΤΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΤΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΙΡΑ- ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ? Β. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝΘΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ MASTER PLAN ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΣΟΥΛΙ, ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ, ΡΩΜΑΝΟΣ, ΒΟΥΝΤΕΝΗ, ΜΠΑΛΑΣ, ΒΕΛΒΙΤΣΙ, ΜΟΙΡΑΣ)
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΠΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΙΡΑ - ΣΟΥΛΙ - ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ ΕΤΟΥΣ 2009
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΩΜΑΝΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΑ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΚΙΔΗ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΩΛΑΙΝΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ - ΖΑΣΤΟΒΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΠ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ (MONITORING)
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΥΤΙΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΡΟΜΩΝ 6Κ.Μ.
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 16Κ.Μ.
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Πατρέων
Υποπρόγραμμα 2 ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 3 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ? ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΗΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΔΔ ΡΙΟΥ, Κ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ,Α ΚΑΣΥΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ, ΑΚΤΑΙΟΥ, ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΔ ΑΡΓΥΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ (ΣΥΜΠ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΔ ΡΙΟΥ)
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΔΔ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΣΕΛΛΩΝ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΣΤΟ ΔΔ ΑΡΓΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ-ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ-ΔΡΕΠΑΝΟ)
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΔΔ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ρίου
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν ΑΧΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΥΛΕΙΟΥ) ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΔΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ - ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Δ. ΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Συμπολιτείας
Υποπρόγραμμα 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Β ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ? ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α: ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ -ΣΠΑΡΤΙΑ, Β: ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΙΑΔΑ - ΙΜ ΝΟΤΕΝΩΝ)
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ - Α΄ ΦΑΣΗ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΔ ΣΚΙΑΔΑ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΦΙΝΙΑ ΔΔ ΣΚΙΑΔΑ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X4 ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Τριταίας
Υποπρόγραμμα 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΠΕΑ & ΜΠΕ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ & ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Δ.Δ.
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΝΟΡΥΞΗ ? ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΔ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 3 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΦΑΡΡΩΝ - ΩΛΕΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΦΑΡΡΩΝ- ΩΛΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΕΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ (Α ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ : ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ? ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ (JCB)
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 3 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ (΄Β ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Φαρρών
Υποπρόγραμμα 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤ ΦΑΡΡΩΝ (Α ΦΑΣΗ)
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΩΛΕΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΩΛΕΝΙΑΣ - ΔΥΜΗΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΩΛΕΝΙΑΣ - ΔΥΜΗΣ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΩΛΕΝΙΑΣ - ΦΑΡΡΩΝ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΔ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΙΙΚΩΝ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΙΑΣ
21/12/2009 Δ. Ωλένιας
Υποπρόγραμμα 2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΧΑΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΦΛΟΚΑ ΜΕΣΩ Τ.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΤΩΝ ΠΡΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 1 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
21/12/2009 Κ. Καλεντζίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚ. ΘΩΜΕΙΚΩΝ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΕΤΕΙΚΑ ΛΕΟΝΤΙΟ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Δ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Δ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 3 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΚΙΤΑΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΟΙΚ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΟΙΚ. ΡΑΚΙΤΑΣ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΕΛ ΟΙΚ. ΡΑΚΙΤΑΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ ΡΑΚΙΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΚΙΤΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
21/12/2009 Κ. Λεοντίου
Υποπρόγραμμα 2 ΤΟΙΧΕΙΟ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΥΤΕΙΚΑ Κ.Δ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 
 
   
   
Περιφέρεια:  
Νομός:
Φορέας:
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα