Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
   
   
 
Οδοποιία

Αγροτικό Ιατρείο

Χ.Α.Δ.Α. & Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"
Στο Πρόγραμμα «Θησέας» έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα κατανομής πόρων βάσει συγκεκριμένων μέτρων που αφορούν δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.
Συμπράξεις ΟΤΑ & Ιδιωτικού Τομέα
Με κύριο στόχο την αύξηση των πόρων της Τ.Α. για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγραμματισμού, το Πρόγραμμα «Θησέας» παρέχει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αναλάβουν την επένδυση και διαχείριση έργων υποδομής και υπηρεσιών κοινής ωφελείας μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ).
   
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα