Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Πόροι του Προγράμματος Σύστημα Διοίκησης Δικαιούχοι Κριτήρια Ένταξης Τεχνικά Δελτία
 
Τεχνικά Δελτία  
Συγκεντρωτικός πίνακας προτεινόμενων μελετών/έργων/ενεργειών (22 KB)
 
Οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα προτεινόμενων μελετών/έργων/ενεργειών (23 KB)
 
Τεχνικό Δελτίο προένταξης έργου (98 KB)
 
Οδηγίες συμπλήρωσης Προένταξης Έργου (102 KB)
 
Τεχνικό Δελτίο προένταξης μελέτης (74 KB)
 
Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προένταξης Μελέτης (79 KB)
 
Τεχνικό Δελτίο προένταξης ενέργειας (74 KB)
 
Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Προένταξης Ενέργειας (78 KB)
 
Συγκεντρωτικός πίνακας ΟΤΑ (22 KB)
 
Τεχνικό δελτίο oριστικής ένταξης έργου (240 KB)
 
 
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα