Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Νομοθεσία Αποφάσεις Κ.Ε.Π. Εγκύκλιοι
 
Εγκύκλιοι  
Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 33 / 01-02-2006 (72 KB)
 
Εγκύκλιος 33 / 23-11-2005 (154 KB)
 
Εγκύκλιος 17 / 26-04-2005 (69 KB)
 
Εγκύκλιος 4 / 28-01-2005 (128 KB)
 
Εγκύκλιος 55 / 20-12-2004 (60 KB)
 
 
   
 
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα