Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Νομοθεσία Αποφάσεις Κ.Ε.Π. Εγκύκλιοι
 
Αποφάσεις Κ.Ε.Π.  
ΑΠΟΦΑΣΗ 1238 - 52η ΟΔΕ 35% (85 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1237 - 52η ΟΔΕ 45% (78 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1216 - 51η ΟΔΕ 35% (115 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1215 - 51η ΟΔΕ 45% (99 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1153 - 50η ΟΔΕ 35% (100 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1152 - 50η ΟΔΕ 45% (87 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1142 - 49η ΟΔΕ 35% (96 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1141 - 49η ΟΔΕ 45% (83 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1103 - 48η ΟΔΕ 35% (115 KB)
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 1102 - 48η ΟΔΕ 45% (91 KB)
 
 
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα