Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Ενότητα πολιτών Ενότητα επιχείρησεων Ενότητα Ο.Τ.Α. Ενότητα πολιτικών Ενότητα Μ.Μ.Ε.
 
Ενότητα Μ.Μ.Ε.  

Β
ασική αρχή του προγράμματος «Θησέας» αποτελεί η διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, από τα κριτήρια κατανομής των πόρων στους Ο.Τ.Α. έως και τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση έργα.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τους Ο.Τ.Α., έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να γίνουν αποδέκτες των θετικών παρεμβάσεων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Το Πρόγραμμα «Θησέας», είναι ουσιαστικά η απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών για κοινωνική ευημερία, τοπική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να εξασφαλισθεί αφ’ ενός η ίση αντιμετώπιση όλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, αφ’ ετέρου η αποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεών τους. Συγκεκριμένα, έχει προβλεφθεί μέσω του προγράμματος «Θησέας», η καταγραφή σε μια ενιαία βάση δεδομένων όχι μόνο της κατανομής των πόρων του προγράμματος σε έργα, μελέτες και ενέργειες, αλλά και των λοιπών εθνικών πόρων που κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση από Υπουργεία και Περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα στην Κεντρική Διοίκηση να ελέγχει άμεσα και με ακριβή στοιχεία την κατάσταση σε κάθε δήμο και κοινότητα διασφαλίζοντας στον πολίτη-δημότη τη σωστή και διαφανή διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Με βάση την κατανομή του προγράμματος διατέθηκαν έως τις 21/12/2009:

29.257.557,48 € για 392 έργα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των δήμων.
2.349.562.334,62 € για 16.274 έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη & περιβαλλοντική προστασία.
487.746.559,40 € για 3.036 έργα που αφορούν κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα ενταγμένα έργα ανά περιφέρεια ή τις ενέργειες που έχουν προγραμματισθεί για τη δημοσιότητα του προγράμματος, επισκεφθείτε τις σχετικές ενότητες
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα