Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Ενότητα πολιτών Ενότητα επιχείρησεων Ενότητα Ο.Τ.Α. Ενότητα πολιτικών Ενότητα Μ.Μ.Ε.
 
Ενότητα επιχειρήσεων  
Η χρηματοδότηση μελετών, έργων και ενεργειών σε όλο το φάσμα της δράσης της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργεί μια δυναμική συνεργασιών των Ο.Τ.Α με τις Επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι δήμοι της χώρας αποκτούν μια ουσιαστική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων που επιθυμούν να εντάξουν στο Πρόγραμμα «Θησέας», κατά τρόπο περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό, αλλά και συγχρόνως εποπτευόμενο.

Επίσης, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κατάλληλες συνεργασίες αφού το Πρόγραμμα τους παρέχει τη δυνατότητα μέσω της χρηματοδότησης της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων των Ο.Τ.Α. με τον ιδιωτικό τομέα, να διερευνήσουν τα πεδία ανάπτυξης είτε σε επίπεδο προκαταρκτικών μελετών της σκοπιμότητας χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου κατασκευής έργων ή παροχής υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο εξόδων της διαγωνιστικής διαδικασίας, ή ακόμη των σχετικών διαδικασιών επιλογής ιδιωτών-επενδυτών και των διαδικασιών κατάρτισης συμβάσεων.

Τέλος, τους παρέχεται η δυνατότητα μέσω του Προγράμματος να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση δράσεων ευρύτερης τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας που ενεργοποιού και συνενώνουν δυνάμεις διαδημοτικής συνεργασίας, ενώ ευνοείται και η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες, αφού καλύπτεται η καταβολή της ιδίας συμμετοχής του δήμου.
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα