Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Ενότητα πολιτών Ενότητα επιχείρησεων Ενότητα Ο.Τ.Α. Ενότητα πολιτικών Ενότητα Μ.Μ.Ε.
 
Ενότητα πολιτών  

Με κύριο στόχο τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που θα ενισχύσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σταθερούς πόρους και αναπτυξιακό προσανατολισμό, το πρόγραμμα «Θησέας» θέτει ως προτεραιότητες έργα και δραστηριότητες που θα προσφέρουν άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες για τη σωστή και διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών σε τοπικό επίπεδο, απαιτούν άμεσες ενέργειες και δράσεις των Ο.Τ.Α. οι οποίες υποστηρίζονται από το Υποπρόγραμμα Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος. Mέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα «Θησεάς» 16.274 έργα.

Αντίστοιχα, η προσπάθεια για διασφάλιση των διοικητικών εκείνων δομών, οι οποίες οφείλουν να είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές, διευκολύνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και βελτιώνοντας την καθημερινότητά του, ενισχύονται από το Υποπρόγραμμα Οργάνωση και Ανάπτυξη των Ο.Τ.Α με τις απαιτούμενες διαδικασίες τεχνογνωσίας και ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η βιωσιμότητά τους. Aπό το Πρόγραμμα «Θησέας» έχουν εγκριθεί 392 έργα.

Τέλος, η τόνωση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, με εξειδίκευση στους τομείς στους οποίους η κάθε τοπική περιοχή παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, αποτελεί βασική συνιστώσα του Υποπρογράμματος Κοινωνικές-Πολιτιστικές Υποδομές και Δράσεις για τη στήριξη, προστασία και την επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Από το Πρόγραμμα «Θησέας» έχουν εγκριθεί 3.036 έργα.

 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα