Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
 
Συμπράξεις ΟΤΑ & Ιδιωτικού Τομέα  
Με κύριο στόχο την αύξηση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την  υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγραμματισμού, το Πρόγραμμα «Θησέας» παρέχει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αναλάβουν την επένδυση και διαχείριση έργων υποδομής και υπηρεσιών κοινής ωφελείας μέσω Συμπράξεων με τον Ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόκειται για ένα νέο και υποστηρικτικό τρόπο σχεδιαμού και υλοποίησης αυτοδιοικητικών έργων μέσω του οποίου επιτυγχάνεται:
  • Άμεση εξοικονόμηση δημοτικών πόρων μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.

  • Μείωση κόστους κατασκευής

  • Εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων

  • Ποιότητα υπηρεσιών/ αποτελέσματος

  • Απόκτηση τεχνογνωσίας

  • Ταχύτητα ολοκλήρωσης έργου
 
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα