Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
 
Κοινωνική διάσταση του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"  
 
 

Ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση του Προγράμματος «Θησέας» δόθηκε ήδη από το σχεδιασμό του. Τα επιτυχή δείγματα γραφής του, μέσω των δράσεων που αναλαμβάνονται, επιτείνουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Τα υποπρογράμματα και μέτρα που το αποτελούν αναδεικνύουν το στόχο της κυβερνητικής προσπάθειας για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ικανή να έχει πρόσβαση στους πόρους που θα βελτιώσουν τις προοπτικές της και θα της επιτρέψουν να αυξήσει το μερίδιο ευημερίας των δημοτών της.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για επένδυση σε ορισμένους τομείς που περιλαμβάνουν την υγεία και την πρόνοια, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, τη νεότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό δημιουργεί τις βάσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των Ο.Τ.Α. και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών για  την εξυπηρέτηση του πολίτη.
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα