Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
 
Περιβαλλοντική διάσταση του πραγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"  

Τ
ο Πρόγραμμα «Θησέας» επιχειρεί να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες με έργα και δράσεις που
  • ευνοούν την ανάπτυξη και τη διαχείριση του φυσικού, αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος βάσει των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, 

  • επιτρέπουν στους δημότες να εξυπηρετούνται και να μετακινούνται στο δήμο με σεβασμό στο περιβάλλον,

  • διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των δημοτών και προσφέρουν ένα ασφαλές, λειτουργικό, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον.
Στην κατεύθυνση αυτή το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στηρίζει πρωτοβουλίες και προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τομείς όπως η ύδρευση, οι τοπικές μεταφορές, η διαχείριση απορριμμάτων, η πρόνοια για εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά έργα. Με τον τρόπο αυτό, λύνονται χρόνια δημοτικά προβλήματα, ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι απαραίτητες πολιτικές για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναγκαίο μοχλό για την καινοτομία και την επένδυση στις μελλοντικές γενεές.
 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα