Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Πόροι του Προγράμματος Σύστημα Διοίκησης Δικαιούχοι Κριτήρια Ένταξης Τεχνικά Δελτία
 
 

 Το Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος

Κύριο χαρακτηριστικό του επιτελικού κράτους αποτελεί η αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη στήριξη του νομοθετικού έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα διοίκησης του προγράμματος «Θησέας» διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα όπου λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα αποφασιστικής αρμοδιότητας:

  • η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος,

  • οι Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος,

  • τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια.
 


 

 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα