Αρχική Σελίδα
Κεντική Σελίδα
 
Αρχική Σελίδα
Site Map Επικοινωνία μαζί μας
    
 
Ενότητα πολιτών Ενότητα επιχείρησεων Ενότητα Ο.Τ.Α. Ενότητα πολιτικών Ενότητα Μ.Μ.Ε.
 
Ενότητα Ο.Τ.Α.  

Η αναπτυξιακή πολιτική συνιστά βασικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών στο επίπεδο και των πιο μικρών κοινοτήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Θησέας» διασφαλίζει στους Ο.Τ.Α. τους απαραίτητους πόρους για έργα και δράσεις αναπτυξιακής παρέμβασης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω διαδημοτικών συνεργασιών και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, προστασίας του αστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της τοπικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και καθορίζοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα, το Πρόγραμμα «Θησέας» κατανέμει με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια τους απαραίτητους κάθε φορά πόρους, ενώ παρέχει τεχνική υποστήριξη, όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο, δίνοντας την ευκαιρία και στον πιο μικρό  Ο.Τ.Α. να συμμετάσχει επιτυχώς στο Πρόγραμμα.

 
 
   
 
   
Είστε απλός πολίτης;
Ενημερωθείτε για την συμβολή του προγράμματος "Θησέας" στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Είστε εκπρόσωπος επιχείρησης;
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με τους Ο.Τ.Α. που προωθεί το πρόγραμμα «Θησέας».
Είστε εκπρόσωπος ή ανήκετε σε Ο.Τ.Α.;
Ενημερωθείτε για τη συμβολή του προγράμματος «Θησέας» στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ανήκετε στον
πολιτικό κόσμο;
Ενημερωθείτε για την πορεία του προγράμματος «Θησέας» στο νομό σας.
Ανήκετε στον
δημοσιογραφικο χώρο;
Ενημερωθείτε για την πορεία και την εξέλιξη του προγράμματος «Θησέας».
 
 
Copyright © 2008. All rights reserved
 
 
Αρχική Σελίδα